3VE9 302 欠压脱扣器

型号规格及订货号

3VE9 302欠压脱扣器额定电压 Ue) (V)

3VE9 302 (用于3VE3 订货号

50Hz

60Hz

50Hz/60Hz

1NO+1NC

2NO

2NC

110-127

125-144

3VE9302-1AA08

3VE9302-2AA08

3VE9302-3AA08

208-240

240-274

3VE9302-1AA11

3VE9302-2AA11

3VE9302-3AA11

380-440

440-500

3VE9302-1AA14

3VE9302-2AA14

3VE9302-3AA14

500-550

560-642

3VE9302-1AA17

3VE9302-2AA17

3VE9302-3AA17

660

3VE9302-1AA18

3VE9302-2AA18

3VE9302-3AA18

93-110

110-127

3VE9302-1AA22

3VE9302-2AA22

3VE9302-3AA22

330-380

380-440

3VE9302-1AA28

3VE9302-2AA28

3VE9302-3AA28

24

3VE9302-1AA04

3VE9302-2AA04

3VE9302-3AA04

42

3VE9302-1AA05

3VE9302-2AA05

3VE9302-3AA05

48

3VE9302-1AA06

3VE9302-2AA06

3VE9302-3AA06

60

3VE9302-1AA07

3VE9302-2AA07

3VE9302-3AA06

220

3VE9302-1AA25

3VE9302-2AA25

3VE9302-3AA25

3VE9 302欠压脱扣器工作原理:
 
当电源电压下降到额定电压的70%35%范围内欠压脱扣器动作使断路器脱扣,当电源电压低于脱扣器额定电压的35%欠压脱扣器能防止断路器闭合电源电压等于或大于85%额定电压时,应不防碍断路器闭合
 

 

 

 

 

 

3VE9 302 欠压脱扣器适用于3VE3低压断路器,适用于交流50~60Hz电压至660V直流电压至220V的电路中,欠压脱扣器作为电动机及线路的欠电压和失压保护。 3VE9 302欠压脱扣器还带有二对辅助触头(作为3VE3的辅助触头组)可用于交流50Hz~60Hz电压至500V直流电压至600V的电路中,作为控制元件用。用于3VE3欠压脱扣器3VE9 302同时带有的辅助触头具有一常开一常闭,二常开,二常闭三种形式可供选择,使脱扣器和辅助触头可同时安装。